در حادثه تروریستی نفوذی های دشمن بیست و سه تن از نیروهای اردوی محلی در ولسوالی قرباغ ولایت غزنی به شهادت رسیدند. این حادثه که شب گذشته در پوسته خونیان نزدیک مرکز ولسوالی قرباغ توسط هفت تن از نفوذی های مزدور دشمن صورت گرفت، تکان دهنده و هشدارآمیز بوده و باعث تاثر عمیق مردم و قوت های امنیتی کشور گردید.

اگر وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی در مورد جلوگیری از نفوذی های مزدور دشمن به درون صفوف نیروهای امنیتی بویژه نیروهای مردمی تدابیر جدی و لازم را روی دست نگیرد، طرح اردوی محلی نه تنها برای تامین امنیت مردم و دفع شرارت های دشمن موثر واقع نخواهد شد، بلکه خود به بستر و زمینه شرارت و کشتار بی رحمانه و دسته جمعی فرزندان شجاع امنیتی تبدیل خواهد شد.

آمادگی و اقدام قاطع امنیت ملی و وزارت دفاع ملی برای مجازات عاملین و رابطین این جنایت دردناک، تنها راه تسکین دهنده مردم و خانواده شهدای امنیتی و یگانه مکانیزم ایجاد اعتماد و باور جمعی مردم به حضور فرزندان شان در صفوف قوت های امنیتی و دفاعی جهت دفاع از مردم و کشور است.

نهادهای امنیتی کشور نباید اسیر شعارهای خام و فریبنده طالبان و حامیان منطقه ای و بین المللی آنان شوند. صلح پایدار و عادلانه تنها و تنها از طریق درهم کوبیدن تروریستان آدمکش و ویرانگر به دست می آید و نه از طریق سازش موقت با تروریسم. گفتگوهای صلح امریکا و طالبان که تاکنون هیچ گونه علامت مثبت در آوردن تغییر در سیاست جنگی طالبان و حامیان بین المللی شان ایجاد نکرده، نباید باعث غفلت و بی توجهی مسولین امنیتی در مورد اتخاذ تدابیر محاربوی و تدافعی جدید متناسب با تاکتیک های تازه طالبان و ‌‌گروه های دهشت افگن گردد.

بی پروایی نسبت به این حادثه دلخراش علاوه بر بی اعتمادسازی مردم نسبت به قوت های امنیتی از جمله اردوی محلی، طرح راه اندازی و ایجاد اردوی محلی جهت دفاع از مردم و دفع تهدیدات و شرارت های دشمن را نیز بی اعتبار خواهد ساخت.

حال که دشمن در جبهه رویارویی مستقیم با شکست سخت روبرو گردیده، تلاش می کند تا با طرفندها و تاکتیک های جدید سیاست  قتل و کشتار خود را ادامه دهد. انتظار می رود وزارت دفاع ملی و امنیت ملی در مورد بررسی و مجازات عاملین این جنایت هرچه عاجل و جدی اقدام نموده، تا علاوه بر مجازات جدی و سخت عاملین این جنایت، اعتماد مردم را نسبت به حضور فرزندان شان در صفوف اردوی محلی بیش از پیش تحکیم سازند.

از خداوند برای شهدای امنیتی کشور به ویژه شهدای اخیر اردوی محلی قره‌باغ، رحمت و رضوان الهی، برای خانواده های داغدارشان صبر جمیل و پاداش بی پایان الهی و برای مردم سوخته کشور، صلح عزتمندانه و امنیت پایدار استدعا می نمایم.