اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رسم اعتراض جلسه عمومی کمیسیون انتخابات را ترک کرد.

اسدالله سعادتی امروز یک‌شنبه(17قوس) که به نمایندگی از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در نشست عمومی کمیسیون انتخابات شرکت کرده بود، پس از وضاحت پیرامون سه ادعایش، وقت اش از سوی کمیسیون انتخابات قطع شد و زمانی کهدوباره به او وقت داده شد، گفت: “به رسم اعتراض جلسه کمیسیون انتخابات را ترک می کنیم.”

election1

سعادتی حین ترک مجلس خطاب به مسوولان کمیسیون انتخابات افزود: “شما تصمیم ندارید انتخابات کنید، بلکه تصمیم دارید تقلب را اعتبار ببخشید.”

او دلیل ترک جلسه را شنیده نشدن سخنانش از سوی کمیسیون انتخابات خواند.

این نشست در حالی برگزار شده است که کمیسیون انتخابات با شماری از تیم‌های انتخاباتی بر سر چگونگی اعتبار بخشیدن و یا ابطال 300 هزار رای دچار اختلاف شده‌ است. این نشست با حضور رسانه ها، نهادهای حامی انتخابات، ناظران بین المللی و ناظران دسته های انتخاباتی برگزار شده است.