گلبدین حکمتیار رییس حزب اسلامی و رییس تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی می گوید تا زمانیکه تمامی آرای غیر بایومتریک باطل نشوند و عاملان جرایم بزرگ تقلب محاکمه نشوند، احدی حق اعلام نتایج انتخابات را ندارد.

اقای حکمتیار امروز سه‌شنبه (28عقرب) در نشست خبری گفت: در جاهایی که دستگاه های بایومتریک مفقود شده، انتخابات مجدد صورت گیرد.

او افزود در صورت بازشماری اراء موافق است که تمامی صندوق ها در حضور نماینده نامزدان انتخاباتی بازشماری شود و یگانه تیمی که با بازشماری تمام صندوق های رأی مخالف است تیمی است که 80درصد آرای تقلبی مربوط آن است.

hekmatiyar

حکمتیار تاکید کرد “ما خواهان محاکمه کمپنی دارملوگ هستیم، و نیز پول که به این کمپنی داده شده باید پس گرفته شود.”

رییس تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی افزود.کسانی که در انتخابات زمینه تقلب را فراهم کردند و در تخلفات انتخاباتی دست دارند؛ باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند و کمپنی دارملوک نیز به نفع یک دسته انتخاباتی کار کرده که باوی قرارداد کرده است و برایش پول پیش، پرداخته شده است.

او هشدار داد که “اگر کمیسیون انتخابات به خواسته‌های مشروع و قانونی انان اعتناء نکند و از تیم حاکم دفاع کند؛ مسوولیت وخیم آن مربوط به متخلفان خواهد شد و ما در برابر ستم‌گران ایستاد خواهیم شد و از حق خود دفاع خواهیم کرد”.

.آقای حکمتیار تاکید کرده که زمامدار تحمیلی تحت پوشش انتخابات پر از تقلب را نمی‌پذیرد

او از نیروهای امنیتی خواست در منازعه ملت با متقلبین در کنار ملت قرار گیرند، خود و ملت را قربانی افراد متقلب و جنگ طلب نسازند.

اقای حکمتیار اضافه کرد که نیروهای خارجی نباید به حمایت از تقلب و تقلب کاران قرار گیرند، و در روند انتخابات بیطرف باشند.

او یکبار دیگر خواهان ابطال 300 هزار رای معیوب از سیستم شده و تاکید کرد که “تا زمانیکه تمامی آرای غیر بایومتریک باطل نشوند و عاملان جرایم بزرگ تقلب محاکمه نشوند، احدی حق اعلام نتایج انتخابات را ندارد.”

رییس حزب اسلامی با اشاره به نشست بین الافغانی چین گفت “ما خواهان تشکیل یک مرجع معتبر و با صلاحیت در باره قضایای صلح هستیم و در هیئت شرکت نخواهیم کرد که اکثریت اعضای آن حامی جنگ باشد.”