عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری خطاب به رییس جمهور غنی می گوید تاریخ گذشته را تکرار نکند و درخیال سرکوب مردم نباشد.

آقای دوستم که با حضور داشت محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و شماری از نمایندگان مجلس در شهر شبرغان در نشست خبری صحبت می کرد، روی مصالحه نیز تمرکز کرد و گفت که هیچگاه مخالف صلح نبوده و جنگ راه حلی برای افغانستان نیست.

او در مورد روند انتخابات گفت نباید با استفاده از انتخابات، افغانستان به بحران برده شود.

معاون اول ریاست جمهوری با نگرانی از برخورد تیم دولت‌ساز به ریاست رییس جمهور غنی اضافه کرد که “عمل‌کرد اشرف غنی نه جوانمردانه است و نه هم به افغانیت می‌ماند.”

معاون اول رییس جمهور در مورد گفتگوهای صلح افزود هیئت طالبان همواره در میز گفتگوهای صلح امتیاز می‌گیرند؛ اما طرف حکومت ضعیف عمل می‌کند و از همین رو آینده صلح در افغانستان مبهم و نامعلوم است.

dostum and mohqeq

او تبادله زندانیان را قدم نیک دانسته تاکید کرد که “ما انتظار داریم که طالبان نیز حسن نیت نشان دهند و شش ماه آتش‌بس اعلام کنند.”

دوستم با اشاره به نشست چین خواهان اشتراک یک هیئت ده نفری از سران احزاب سیاسی و نمایندگان حکومت در این نشست شد. او گفت که رهبران جهادی و طالبان همدیگر را می شناسند و می توانند به یک نتیجه برسند.

از سوی هم محمد محقق نیز در این نشست گفت : “انتخابات از هر چیزی که تصور کنی خرابتر است و اوضاع از کنترول کمیسیون خارج شده و کمیسیون وسیله ای در دست حکومت شده است.”

محقق یا اشاره به آرای غیربایومتریک خاطرنشان کرد که 137 هزار رای هوایی از سوی کمیسیون با اعتبار شده و نیز 102 هزار رای پیش از وقت و بعد از وقت معتبر شناخته شده است.

به گفته معاون دوم ریاست اجراییه ” انتخابات و رای گیری از چهار ماه به این طرف جریان داشته، اگر چنین به پیش برود عامل بحران است.”