کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که از جمله 15 ولایت که روند بازشماری در آن تکمیل شده مواد شش ولایت به این کمیسیون رسیده است.

کمیسیون انتخابات امروز سه‌شنبه (28عقرب) این موضوع را اعلان کرده است.

IEC

این کمیسیون افزوده که از این میان بررسی مواد چهار ولایت پایان یافته و درج سیستم شده و کار بالای ولایات باقی‌مانده جریان دارد.

این در حالی است که روند بازشماری آرا علی رغم تحریم دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت، صلح و عدالت اسلامی و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات مردمی در شماری از ولایت ها همچنان ادامه دارد.