مشاور امنیت ملی افغانستان به مسکو رفت!

دفتر شورای امنیت اعلان کرده است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی برای اشتراک در نشست مشاورین امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع به مسکو رفته است.

دفتر شورای امنیت امروز سه‌شنبه (28عقرب) گفته است که اقای محب غرض اشتراک در هفتمین نشست مشاورین امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع به روسیه رفته است.

moheb

دفتر شورای امنیت افزوده است که مشاور امنیت ملی در این نشست ضمن دیدارهای دو جانبه با مشاوران امنیت ملی کشورهای مختلف، در نشست عمومی نیز در مورد اوضاع کنونی، مشکلات امنیتی و برنامه‌های دولت افغانستان سخنرانی خواهد کرد.

28 / آبان 1398
#