وزارت معارف اعلام کرده است که برای بررسی ادعای سوءاستفاده جنسی از کودکان در مکاتب ولایت لوگر، یک هیات حقیقت یاب تعیین شده است.

پس از آن که روزنامه گاردین گزارش داده است که حدود 546 دانش آموز پسر در شش مکتب در ولایت لوگر مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته‌، وزارت معارف امروز پنج شنبه(23عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این ادعا را بررسی می کند.

Ministry-of-education (1)

وزارت معارف افزوده است که در گزارش روزنامه گاردین از میان ارقام گزارش‌شده فقط در چند مورد خاص اسناد ارایه شده که آن هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این وزارت از رسانه ها خواسته است که در نشر گزارش‌های تحقیقی از معیارهای پذیرفته‌شده‌ علمی استفاده کنند.

وزارت معارف تاکید کرده که از عملکرد تمامی کارکنان این وزارت به شمول آموزگاران و کارکنان اداری در مکاتب و مدارس نظارت جدی دارد.

این در حالی است روزنامه گاردین گزارش داده است که ۵۴۶ کودک پسر در شش مکتب در ولایت لوگر از سوی آموزگاران، دانش‌آموزان مسن‌تر و افراد قدرتمند، مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته‌اند.