مقام های محلی در ولایت هرات می گویند که در جریان یک ‌سال اخیر  ۴۰ تن به اتهام فساد از گمرگ این ولایت بازداشت شده اند.

دفتر والی هرات امروز چهارشنبه(22عقرب) با نشر یک خبرنامه گفته است: “در جریان یک سال اخیر، چهل تن از کارمندان، بارچالانان و مامورین ریاست گمرک ولایت هرات، به اتهام فساد و کمک به فرار محصول، توسط کارمندان ریاست امنیت ملی بازداشت شده اند”.

herat

در این خبرنامه آمده است که این افراد متهم اند طی مراحل اسناد گمرکی 87 عراده موتر تیلر که در گمرک اسلام قلعه، خلاف جنس تشریح و محصول گردیده بود، خلاف مقررات عمل کرده اند.

مقام ولایت هرات گفته که افراد بازداشت شده بعد از جمع آوری اسناد و شواهد به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده اند.

در خبرنامه دفتر والی هرات اضافه شده است که این متهمان شامل مدیر دروازه خروجی، مامورین بررسی، مامورین تشریح، مامورین ترازو و 22 تن از کمیشن کاران و بارچالانان ریاست گمرک این ولایت اند که با بازداشت آنان، از حیف و میل میلیون ها افغانی عواید جلوگیری شده است.