مولانا عبدالله: روند شمارش آرا با حضور مسوولین انتخاباتی متخلف زیر سوال می‌رود

مولانا عبدالله، کمیشنر کمیسیون انتخابات می گوید، مسوولین کمیسیون انتخابات که در ساحات کاری شان تفاوت آرا وجود دارد، باید به مراجع عدلی معرفی شوند و حضور چنین اشخاص، مشروعیت بازشماری آرا را نیز زیر سوال می رود.

عبدالله امروز سه‌شنبه(14عقرب) در صفحه فیسبوک اش نگاشته است: “واضح شدن آدرس 137 هزار و 630 رای معلق، تعین سرنوشت 102 هزار و 12 رای استعمال شده ‌خارج‌ از زمان انتخابات، مشخص شدن محلات قابل باز شماری با تفکیک آرای سالم و بی اعتبار، ترتیب پلان های عمومی و فرعی بازشماری به سطح مرکز و ولایات و تایید آنها از جانب کمیسیون، از جمله‌ لازمه های بازشماری  آرا است”.

mullana abdullah

این کمیشنر کمیسیون انتخابات افزوده است که بدون مشخص شدن سرنوشت 102 هزار رای و واضح نشدن 137 هزار و 630 رای معلق، روند بازشماری آرا مشکل زا است.

او همچنان تاکید کرده است: “حضور آن عده از مسئولین کمیسیون انتخابات که در ساحات کاری شان تفاوت فاحش آرا وجود دارد؛ مطابق فیصله‌ مورخ 7 میزان 1398 باید به مراجع عدلی مربوطه معرفی شوند، زیرا در موجودیت چنین اشخاص؛ مشروعیت بازشماری نیز زیر سوال می رود.”

این در حالی است که روز گذشته تیم ثبات و همگرایی نیز خواهان روشن شدن و از دور خارج شدن 112 هزار رای استفاده شده در قبل و بعد از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد.

 

14 / عقرب 1398
#