رییس جمهور خواهان برخورد جدی در برابر موانع جمع آوری عواید شد

رییس جمهور غنی به مسئولین امنیتی هدایت داده تا به شمول زورمندان، با هر کسی که در برابر جمع‌آوری عواید مانع می‌شود، برخورد جدی و قانونی کنند.

رییس جمهور غنی که قبل از ظهر امروز دوشنبه(13عقرب) از طریق ویدیو کنفرانس با مسئولین نظامی و غیرنظامی 34 ولایت، در خصوص توجه بیشتر به روند جمع‌آوری عواید صحبت می کرد، گفت که به منظور جمع‌آوری عواید به صورت قانونی و به‌موقع، توجه و نظارت بر فعالیت‌ها و شفافیت گمرکات افزایش یابد.

وی در این ویدیو کنفرانس با حضور معین عواید و گمرکات، رئیس عمومی اداره‌ مستقل ارگان‌های محلی و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی، بر افزایش هماهنگی و تلاش در روند جمع‌آوری عواید در ولایات تاکید کرده است.

ashraf ghani

اشرف غنی همچنان تاکید کرده است که افغانستان مانند کشورهای مستقل، باید بودجه‌ خود را از عواید داخلی فراهم کند و جمع‌آوری عواید یک اصل مهم برای حکومت به شمار می‌رود.

او اضافه کرده است که به هدف رسیدن به خودکفایی، اصل جمع آوری عواید در اولویت‌ کاری حکومت قرار دارد و باید تلاش‌ها برای افزایش عواید بیشتر گردد.

رییس جمهور جمع آوری عواید را یک وجیبه ملی خوانده،  خاطرنشان کرده است که هیچ کسی نمی‌تواند در مقابل جمع‌آوری عواید در گمرکات مانع شود.

به گفته وی، ظرفیت‌های حکومت در بخش جمع‌آوری عواید و ساخت بودجه افزایش یافته، اما به خاطر تقویت هرچه بیشتر این بخش‌ها، باید برنامه‌های منظم و سیستماتیک ترتیب و تطبیق گردد.

13 / آبان 1398
#