مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می گویند، بیش از 86 هزار رای یا معلومات بایومتریکی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شرکت دارملوک بی اعتبار شناخته شده است.

 اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون انتخابات روز گذشته(شنبه،11 عقرب) در یک نشست خبری از آمادگی این کمیسیون جهت آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا خبر داد.

IEC

او افزود: “معلومات معتبر بایومتریکی و معلوماتی که مشکل دارد، با کمیسیون شریک گردیده، که از مجموع یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ معلومات بایومتریک رأی‌دهندگان، تعداد یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ معلومات معتبر و متباقی خلاف معیارات شناسایی شده است.”

این کمیشنر کمیسیون انتخابات خاطرنشان کرد که کارمندان تخنیکی این کمیسیون بر روی این معلومات کار می کنند تا آن را بر اساس واحدهای اداری، مرکز و محل مشخص سازند.

وی ادامه داد، بعد از تصمیم کمیسیون انتخابات، روند تفتیش و بازشماری آرا در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه ها آغاز می گردد.

قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 23 عقرب اعلان شود.