وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان(BMZ) به تازگی اعلام کرد، این کشور تا پایان سال جاری خورشیدی، مبلغ 6.2 میلیارد افغانی معادل 72 میلیون یورو را به بودجه‌ پروژه‌های همکاری آلمان – افغانستان اضافه می‌کند.

این مقدار کمک تازه‌ آلمان روز گذشته(شنبه ۱۱ عقرب) در دیداری میان مارتین ییگر، معاون وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه آلمان و محمد همایون قیومی، وزیر دارایی افغانستان اعلام شده است.

با اعلام این کمک، میزان تعهدات کلی آلمان در سال جاری شمسی به افغانستان، به ۱۸.۱ میلیارد افغانی معادل ۲۱۱ میلیون یورو می‌رسد.

germany

از مجموع ۱۸.۱ میلیارد افغانی کمک آلمان به افغانستان، ۱۴.۱ میلیارد افغانی معادل ۱۶۴.۵ میلیون یورو آن در بخش همکاری‌های مالی و مبلغ ۴ میلیارد دیگر معادل ۴۶.۵ میلیون یوروی آن نیز در بخش همکاری‌های فنی با افغانستان اختصاص داده شده است.

وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه آلمان همچنان تاکید کرده است: دولت این کشور در صورت افزایش اقدامات مبارزه علیه فساد، ترویج حاکمیت خوب و انجام اصلاحات توافق‌شده توسط حکومت افغانستان، تمایل زیادی برای حفظ تعهدات خود دارد.

این وزارت گفته است که بخشی از تامین مالی آلمان به افغانستان، مشروط به ایجاد حکومت‌داری خوب، انجام اصلاحات و پیشرفت در اجرا و حفظ بخش انرژی صورت می‌گیرد.

این وزارت همچنان گفته است: «اگر این شرایط برقرار نشود، بخشی از این کمک مالی اختصاص نخواهد یافت.»