ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها اعلام کرده است که به منظور مطالعات تخینکی تونل سالنگ،  این شاهراه بعد از تاریخ 7 عقرب، تا 20 روز از طرف شب به روی ترافیک مسدود می شود.

در اعلامیه مشترکی که از سوی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها و اداره ملی سرک های وزارت ترانسپورت به نشر رسیده، آمده است: “قرار است که سر از تاریخ 7 ماه جاری به مدت 20 روز شاهراه سالنگ از ساعت ۱۲ شب الی ساعت ۶ صبح، تمام ایام هفته به شمول شب های جمعه به روی تمام انواع وسایط مسافربری و باربری مسدود گردد”.

salang

در این اعلامیه گفته شده، برای بررسی تخنیکی تونل ها، دستگاه هایی  که در نظر گرفته شده، بزرگ است و قابل عبور هیچ نوع وسایط را از تونل ها نمی دهد.

در این اعلامیه از مردم خواسته شده که رفت و آمد خود را از این شاهراه قسمی تنظیم کنند که در طول روز از این مسیر عبور کنند؛  در غیر آن، شب هنگام در هر دو طرف سالنگ ها متوقف می شوند.