سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که شبکه‌ مخابراتی سلام به سیستم الکترونیک بلینگ “Real Time Data Management System” وصل شده است.

محمد فهیم هاشمی امروز دوشنبه(6عقرب) در یک نشست خبری در کابل گفت که شبکه‌ مخابراتی سلام اولین گام را در راستای وصل شدن به ریال تایم برداشته و دیگر شبکه‌های مخابراتی هم به وزارت مخابرات اجازه دهند تا به این سیستم وصل شوند.

او تاکید کرد که وزارت مخابرات در راستای وصل‌کردن شبکه‌ها به سیستم ریال‌تایم هیچ گذشتی ندارد و “هیچ مقاومتی و هیچ دلیلی نمی تواند مانع وصل این سیستم به شبکه‌ها شود.”

photo_2019-10-28_19-49-48

سرپرست وزارت مخابرات خاطرنشان کرد که وصل‌شدن شبکه‌های مخابراتی به سیستم ریال‌تایم برای شفاف‌سازی جمع‌آوری ۱۰ درصد محصول مخابراتی، از تعهدات رهبری حکومت وحدت ملی بود و این تعهدات امروز عملی شده و وزارت‌های مخابرات، مالیه و اداره‌ها‌ی تدارکات ملی و تنظیم خدمات مخابراتی”اترا”، در ایجاد این سیستم همکاری نزدیک داشته‌اند.

به گفته او، شبکه‌های مخابراتی پیش از این تشویش‌هایی در مورد دسترسی سیستم به مکالمات شهروندان داشتند، اما سیستم ریال‌تایم به مکالمات و معلومات شهروندان کاری ندارد، بلکه براساس قانون جمع‌آوری محصولات مخابراتی، وزارت مخابرات، وزارت مالیه و اداره‌ اترا حق دارند که به معلومات مالی شبکه‌ها دسترسی داشته باشند.

هاشمی همچنان تاکید کرد، در صورتی که شبکه های مخابراتی از وصل شدن به سیستم ریال تایم خودداری کنند، وزارت مخابرات دست به اقدامات جدی و قانونی خواهد زد که در آن صورت، شبکه‌های مخابراتی نزد مردم جوابگو خواهند بود.

سیستم ریال تایم در گذشته باعث شماری از بدبینی ها شده بود، اما سرپرست وزارت مخابرات می گوید، قرارداد ایجاد این سیستم حدود 6 ماه قبل امضا شده بود و هنوز هم 7 ماه دیگر برای تکمیل این پروژه باقی است، ولی این وزارت تلاش دارد قبل از تکمیل شدن این پروژه، شرکت های مخابراتی را به آن وصل کند.