گلبدین حکمتیار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید اعلام مجموعی آرا را نمی‌پذیرد و تاکید می کند که کمیسیون رای هر محل را باید در لیست همان محل اعلان کند.

آقای حکمتیار امروز یک‌شنبه (28میزان) در نشست خبری آنچه که او حلقه های در درون و یا بیرون از کمیسیون انتخابات نامید را عامل تاخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دانست.

او افزود “ما از حق خود دفاع می‌کنیم، هیچ گاهی به ستم و تجاوز تسلیم نشدیم باز هم تسلیم نخواهیم شد. برای ما تاخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است.”

hekmatyar

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد که یک دسته‌ی انتخاباتی در جریان یکی از کارزارهای انتخاباتی اش چهار میلیون دالر هزینه کرده بود اما نشست مورد نظر آن ها نیز برگزار نشد. اما آقای حکمتیار نامی از این دسته انتخاباتی نبرد.

آقای حکمتیار تصریح کرد که مداخلات نیروهای خارجی در امور انتخابات ریاست جمهوری به اعتبار کمیسیون انتخابات صدمه زده و شفافیت این روند را زیر سوال برده است.

به گفته او فهرست نتایج یک مرکز رای دهی به چندین مرکز رای دهی دیگر نیز ثبت شده و تا کنون آرای 1 هزار و 700 محل به کمیسیون انتخابات نرسیده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد که در انتقال معلومات انتخاباتی از دستگاه بایومتریک به سیستم از انترنت استفاده نشده و ادعا نمود که این امر عمدی بوده است. او در عین حال ادعا کرد که حدود یک میلیون رای بدون بایومتریک به صندوق ها ریخته شده است.

این اظهارات گلبدین حکمتیار در حالی مطرح شده که قرار بود نتایج انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان (روز گذشته) اعلان می شد اما کمیسیون انتخابات اعلان نتایج انتخاباتی را تا زمان نا معیین به تعویق انداخته است.