بنیاد انتخابات شفاف افغانستان “تیفا” می گوید همه روزه از کارکرد کمیسیون های انتخاباتی نظارت های مسلکی می کنند و تاخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نگران کننده و مشکوک است.

تیفا امروز یک‌شنبه (28میزان) با نشر اعلامیه گفته است که یافته های نظارتی آنان نشان می دهد که کمیسیون مستقل انتخابات برای بیش از 9 میلیون رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی نموده بود اما میزان مشارکت مردم به کمتر از دو میلیون تن می رسد.

این نهاد افزوده که به عنوان نهاد ناظر ملی دریافته است که تاخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ناشی از فشارهای سیاسی و ضعف در مدیریت برنامه های کمیسیون های انتخاباتی است.

tefa

بنیاد انتخابات شفاف تاکید کرده است که تاخیر اعلان نتایج انتخاباتی، نتیجه پایانی انتخابات را با مشکلات مواجه می سازد و شک و تردیدها نسبت به شفافیت پروسه بیشتر از پیش افزایش می دهد.

تیفا خاطرنشان کرده که تاخیر اعلان نتایج ابتدایی به شکل خودکار دیگر مراحل انتخاباتی مندرج در تقویم انتخاباتی را نیز به تاخیر مواجه می سازد.

بنیاد انتخابات شفاف از کمیسیون های انتخاباتی خواسته است که دلایل مستند را برای تاخیر نتیجه ابتدایی انتخابات روشن ساخته و برنامه های خود را طبق تقسیم اوقات از قبل تعیین شده به پیش ببرند و زمینه را برای ایجاد فضای شک و تردید نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از این افزایش نکنند.

این در حالی است که قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان (روزگذشته) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شود، اما برای مدت نا معلومی به تعویق انداخته شده است.