معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه می‌گوید که نداشتن مصونیت غذایی، بیش‌تر کودکان افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و ۳۷درصد کودکان زیر پنج سال کشور به کوتاهی قد و سوءتغذیه مزمن مبتلا هستند.
فدامحمد پیکان که امروز پنج‌شنبه(25میزان) در مراسم روز جهانی غذا در کابل سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که سوء‌تغذیه تنها از کمبود غذا ناشی نمی‌شود، بلکه بی‌توجهی برخی از خانواده‌ها در استفاده از غذای ناسالم نیز منجر به سوءتغذیه در کودکان می‌شود.

Afghanistan
در این مراسم، فبریزیو سیساریتی، از مسوولان اداره خوراکه و زراعت ملل متحد «FAO» در افغانستان نیز گفت، نبود مصونیت غذایی در تمام کشورها وجود دارد، اما در افغانستان ۴۴.۶ درصد شهروندان این کشور به غذای کافی دسترسی ندارند و ۳۳.۶ درصد کودکان هم دچار سوء‌تغذیه و کوتاهی قد هستند.
از سوی هم حشمت‌الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در این مراسم اضافه کرد، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.
غفوری ادامه داد، در نتیجه‌ بارند‌گی‌های زمستان گذشته، وضعیت در افغانستان بهبود یافته و میزان حاصلات بیش‌تر شده؛ به گونه‌ای که غله‌‌جات 42 درصد و محصولات باغی حدودا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.