مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که نتایج 21 ولایت به مرکز ملی جمع‌بندی نتایج انتقال یافته و 10 ولایت آن بررسی شده است.

اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات امروز یک‌شنبه(14میزان) در یک نشست خبری در مورد تازه‌ترین جزییات پیرامون جمع‌بندی نتایج و برگشت مواد حساس انتخاباتی گفت: “جمع‌آوری مواد حساس انتخاباتی که شامل وسایل دستگاه‌های بایومتریک و جدول نتایج است، در هماهنگی با نهادهای امنیتی بدون کدام مشکل از تمام ولایت به مرکز کمیسیون مواصلت ورزیده است”.

IEC

او افزود، نتایج 21 ولایت به مرکز ملی جمع‌بندی نتایج انتقال یافته که از آن میان، 10 ولایت شامل کابل، کاپیسا، پروان، وردک، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، خوست و ارزگان بررسی شده است”.

به گفته اورنگ زیب، نتایج این ولایت‌ها بیشتر از 10 هزار فورم می‌شود که اکثریت آن مراحل بررسی، تصفیه و کاپی برداری را سپری و حدود 7 هزار آن آماده ثبت در مرکز ملی جمع‌بندی نتایج است.

این کمیشنر کمیسیون انتخابات خاطرنشان کرد که همچنان حدود 22 هزار فورم دیجیتالی به مرکز ثبت فورم‌های دیجتالی رسیده و تحت پروسس قرار دارد.

قرار است طبق تقویم کمیسیون انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی آن، به تاریخ 6 عقرب سال جاری اعلان شود.