رییس‌جمهور غنی می‌گوید که تمام همسایگان افغانستان باید بدانند که ترانزیت آزاد به نفع تمام کشورهای منطقه است و با ترانزیت برخورد سیاسی نکنند.

محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه(20سنبله) در برنامه تجلیل از ارسال نخستین محموله صادراتی به کشور چین گفت: “امروز شروع روند تحول افغانستان را از یک کشور وارداتی به صادراتی تبریک می‌گویم. هجده سال بود که تنها وارد می‌کردیم، بدون این‌که یک طرح واضح برای صادرات داشته باشیم و این قابل قبول نبود”.

او سکتور خصوصی، زارعین، صنعت‌کاران و دهقانان را همانند نیروهای امنیتی، قهرمانان آزادی خواند و افزود: این تحول یک تحول بینادی است، خاصتا برای زارعین و معدن کاران ما که توانستند سنگ تالک را صادر نمایند؛ بدون همکاری سکتور خصوصی، دولت نمی‌توانست این کار را به تنهایی انجام دهد”.

photo_2019-09-05_15-40-37

غنی خاطرنشان کرد: “زارعت افغانستان صادرات محور می‌شود و چیزی تولید می‌کند که بازار داشته باشد که این کار موجب کاریابی عظیم می‌شود”.

رییس‌جمهور تاکید کرد که افغانستان باید برای خود هدف تعیین کند که در چهار سال آینده بیلانس صادرات و واردات تغییر کند و در بیش از ده سال، صادرات افغانستان باید پنج برابر واردات گردد.

او هدف حکومت را تبدیل کردن افغانستان به یک کشور تنها صادراتی نه، بلکه به یک کشور تزانزیتی دانسته و اضافه کرد، تمام همسایگان افغانستان با ترانزیت برخورد سیاسی نکنند؛ چون این به نفع تمام کشورهای منطقه است.

وی همچنان از پاکستان برای بازگشایی بندر واگه برای 24 ساعت قدردانی کرد.