مقام‌های محلی در ولایت غور می‌گویند که گروه طالبان سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت را در میدان وردک سر بریدند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور امروز پنج‌شنبه(14سنبله) به خبرنامه گفت: “گروه طالبان دو روز قبل عبدالصمد امیری، سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر این ولایت را در منطقه تکانه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک از موتر پایین کرده و با خود برده بودند”.

ghur

خطیبی افزود، سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر غور در حالی توسط طالبان اسیر شد که از کابل عازم این ولایت بود.

به گفته وی، بعد از دو روز گروه طالبان امروز عبدالصمد امیری را سربریدند.

سخنگوی والی غور خاطرنشان کرد که تاکنون جسد امیری در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفته و در اختیار گروه طالبان قرار دارد.