بازداشت یک عضو شبکه حقانی در کابل

مقام های امنیتی می گویند که یک عضو شبکه حقانی در کابل بازداشت شده است.

Taliban

پولیس کابل امروز یک‌شنبه(3سنبله) در یک خبرنامه گفته است: “یک عضو شبکه تروریستی حقانی که در مربوطات ولسوالی ده سبز فعالیت داشت و دست به ترور کارمندان دولتی می زد، بازداشت شده است”.

پولیس کابل افزوده است، این فرد شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای فرماندهی پولیس ولسوالی ده سبز از مربوطات این ولسوالی بازداشت شده است.

به گفته پولیس کابل، این عضو شبکه حقانی به تاریخ 10 اسد یک تن را در روستای تره خیل ولسوالی ده سبز به جرم همکاری با دولت ترور کرده بود، که پس از آن تحت تعقیب نیروهای پولیس قرار داشت.

3 / شهریور 1398
#