کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که سیستم بایومتریک به صورت صد درصد از آرای تکراری جلوگیری می‌کند.

photo_2019-08-25_16-25-26

حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز یک‌شنبه(3سنبله) در نشست مشورتی و معلوماتی ارزیابی تخنیکی سیستم بایومتریک گفت: “در این نشست بالای ظرفیت وسایل بایومتریک و توقعات کمیسیون، احزاب و نهادهای ذیربط از این دستگاه‌ها بحث و تبادل نظر می‌شود.”

در همین حال مارتن کولر، نمایندۀ کمپنی “دارملوک” ضمن ارایه معلومات در مورد ظرفیت دستگاه و سرور عمومی بایومتریک در مورد شناسایی نشان انگشت، عکس چهره، چشم، نام و شماره مکرر رأی‌دهنده افزود: “سرور عمومی صد درصد قدرت شناسایی آرای تکراری را دارد و از تقلب در انتخابات جلوگیری می‌کند.”

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از جلوگیری صد درصدی استفاده از آرای تکراری توسط دستگاه بایومتریک خبر داده که برای تهیه ۱۷ هزار و ۸۶۵ دستگاه بایومتریک و نرم‌افزار مورد ضرورت آن برای انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۱۴.۱۴ میلیون یورو هزینه شده است.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شود.