قتل و خودکشی زنان در ولایت غور همچنان به عنوان یک موضوع نگران کننده مطرح می باشد. بر اساس گزارش ها، از ابتدای سال جاری تا اکنون هفت مورد قتل و پنج مورد خودکشی در این ولایت ثبت شده است.

غور ولایتی نسبتاً محروم و ناامن در غرب کشور است که قتل و خودکشی زنان در این ولایت به میزان بلندی وجود دارد. در گفتگو با مسولان و فعالان مختلف یکی از دلایل اصلی قتل و خودکشی زنان در این ولایت خشونت های خانوادگی عنوان شده است.

ولسوالی لعل و سرجنگل

بر اساس آماری که در کمیسیون حقوق بشر ولایت غور به ثبت رسیده، 7 مورد قتل و 5 مورد خودکشی زنان در این ولایت در سال جاری گزارش شده است. این خشونت ها بیشتر در ولسوالی های شهرک، لعل و سرجنگل، تولک و دولینه وجود داشته است.

عبدالصمد امیری سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر ولایت غور در گفتگو با خبرنامه گفت: “قتل و خودکشی ها که در این اواخر در ولایت غور صورت گرفته است 12 مورد آن در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده است و شاید در مناطق و ولسوالی های دیگر این ولایت که تحت تصرف طالبان است این خشونت های بیشتر باشد. اما به دلیل مشکلات امنیتی کمیسیون حقوق بشر در آن مناطق دسترسی ندارد و امکان دارد مردم آن مناطق در مورد کمیسیون حقوق بشر اطلاعات نداشته باشند.”

بر اساس آماری که در کمیسیون حقوق بشر ولایت غور به ثبت رسیده، 7 مورد قتل و 5 مورد خودکشی زنان در این ولایت در سال جاری گزارش شده است
بر اساس آماری که در کمیسیون حقوق بشر ولایت غور به ثبت رسیده، 7 مورد قتل و 5 مورد خودکشی زنان در این ولایت در سال جاری گزارش شده است

در همین حال، سید محمد یاسین نجفی زاده ولسوال لعل و سرجنگل نیز می گوید که تنها در این ولسوالی 5 مورد قتل و خشونت به ثبت رسیده است. خشونت های خانوادگی دلیل بیشتر خودکشی ها در این ولسوالی عنوان شده است. دلیل یکی از موارد خودکشی در این ولسولی بدرفتاری شوهر گزارش شده است. در مورد دیگر ازدواج اجباری باعث شده تا یکی از زنان خودکشی کند. در مورد دیگر، یکی از این زنان توسط شوهرش به قتل رسیده است. این مرد، در دو محکمه به سی سال زندان محکوم شده است. عاملین خودکشی و قتل های دیگر تا کنون دست گیر نشده اند.

دلایل عمده خودکشی و قتل زنان در ولایت غور

دیدگاه های سنتی و بسته بسیاری از شهروندان این ولایت، پایین بودن سطح دانش، تسلط طالبان بر بعضی از مناطق این ولایت، خشونت های خانوادگی از جمله خشونت های فزیکی، تهدید، تحقیر و ازدواج اجباری و زیر سن، فقر و اعتیاد از جمله دلایل عمده ای قتل و خودکشی زنان در ولایت غور عنوان می شود.

با این حال در میان این دلایل گفته شده، خشونت های خانوادگی از جمله مهترین دلایل خودکشی ها و قتل زنان گفته می شود.

رحمت الله رحیمی فعال مدنی در ولایت غور در این باره به خبرنامه گفت: “نظر به دیدگاه من در این ولایت سه دلیل باعث قتل و خودکشی زنان در این ولایت شده است. دیدگاه سنتی مردم و پایین بودن سطح دانش مردم در این ولایت است. زیرا زمانی که سطح دانش مردم پایین باشد از حقوق زنان و جایگاه زنان در اسلام چیزی نمی دانند. سوم تسلط داشتن طالبان در بعضی مناطق این ولایت است که در اکثر مناطق ولایت غور تحت تسلط طالبان است و زنان در این مناطق بیشتر تحت خشونت هستند. چون هیچکس نمی توانند در این مناطق به طور آزاد دیدگاه های خود را شریک بسازند و به تحصیل خود ادامه بدهند.”

آقای امیری در مورد دلایل قتل و خودکشی زنان در این ولایت می‌گوید: “زمانی که دختری زیر سن و یا به اجبار ازدواج کند هیچ نوع احساس بین هم ندارند و بین آنان تنش به وجود می آید و کسی که زیر سن ازدواج می کند این توان را ندارد تا زندگی اش را مدیریت کند و بالای دختر فشار می آید و تنش ها بین شان زیاد می شود و باعث می شود تا از یک طرف شوهر خانم را کمتر درک کند و از طرف دیگر حقوق خانم را رعایت نکند و خشونت بیشتر می شود و خانم مجبور میشود تا دست به خودکشی بزند.”

خشونت های خانوادگی از جمله مهترین دلایل خودکشی ها و قتل زنان گفته می شود
خشونت های خانوادگی از جمله مهترین دلایل خودکشی ها و قتل زنان گفته می شود

خشونت زدایی

همزمان با گزارش از وخامت اوضاع برای زنان و افزایش میزان خودکشی ها در ولایت غور، برنامه های نیز در راستای کاهش و محو خشونت ها نسبت به زنان در این ولایت اجرا می شود.

عبدالاحد فرزام رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در کابل در گفتگو با خبرنامه در این مورد گفت: “برای کاهش خشونت های خانودگی ما برنامه هایی داریم از آن جمله رسیدگی و دادخواهی به قضایای خشونت علیه زنان، آگاهی دهی در مورد حقوق زنان و پیامدهای منفی خشونت علیه زنان، نظارت از میزان دسترسی زنان به حقوق بشری شان، حمایت از آسیب دیدگان و قربانیان خشونت های خانوادگی است.”

این برنامه ها در مرکز ولایت غور و دیگر ولسوالی های این ولایت به جز ولسوالی ها و مناطق تحت تسلط طالبان تطبیق می‌شود. اما ظاهرا برنامه های موجود نتوانسته از میزان خشونت ها در حدی که انتظار عمومی وجود دارد، بکاهد. در همین حال، علاوه بر غور خشونت های خانوادگی و خودکشی ها در ولایات دیگر افغانستان نیز نگرانی های گسترده ای را به میان آورده است. همزمان با این موضوعات، روند صلح و گفتگوهای اخیر با طالبان و ترس از بازگشت این گروه نگرانی های بیشتری را برای زنان افغان در کل به وجود آورده است.