نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در سفری به ولایت بلخ، روند توزیع پیاز و دیگر وسایل مورد نیاز برای زعفران‌کاران را افتتاح کرده است.

photo_2019-06-15_16-46-16

براساس گزارش مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، نصیر احمد درانی امروز شنبه(25 جوزا) در سفر به ولایت بلخ، روند توزیع پیاز و دیگر وسایل مورد نیاز برای زعفران‌کاران را افتتاح کرده تا آنان از این بسته‌ها برای تسهیل و معیاری‌سازی کشت‌وکارشان استفاده کنند.

مرکز رسانه‌های حکومت افزوده است، میزان ساحات تحت کشت زعفران در بلخ، ۳۵۰ جریب است که قرار است این ساحات افزایش یابد. در سال ۱۳۹۷ تولیدات زعفران ولایت بلخ به ۲۰۰ کیلو رسید و امسال قرار است به ۳۰۰ کیلو افزایش یابد.

گفتنی است که سطح تولید زعفران افغانستان در سال ۱۳۹۷ به ۱۶ تن رسیده و بیش‌تر از ۹۰ درصد آن صادر شده است.