ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب افغانستان نسبت به وقوع سیل و بالا آمدن سطح آب در شماری از رودخانه‌‎ها هشدار می‌دهد.

photo_2019-06-11_17-01-49

ریاست منابع آب این وزارت امروز سه‌شنبه(21جوزا) در یک خبرنامه گفته است، از تاریخ 21  الی 22 جوزا با در نظرداشت پیش‌گویی سازمان‌های هواشناسی جهانی و دستگاه‌های هایدرولوژیکی، احتمال وقوع سیلاب‌های ناشی از بارندگی و بلند رفتن سطح آب رودخانه‌ها ناشی از ذوب شدن برف در بعضی از نقاط پیش‌بینی شده است.

در خبرنامه این ریاست آمده است، سیلاب‌های ناشی از بارندگی و بلند رفتن سطح آب ناشی از ذوب برف در بعضی از ساحات حوزه دریایی پنج آمو و حوزه دریای کابل پیش‌بینی شده است.

به گفته ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب، در این تاریخ‌ها سیلاب‌های ناشی از بارندگی و بلند شدن سطح آب ناشی از ذوب شدن برف در مسیر رودخانه کوکچه، پنج، تالقان، بغلان، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان، کنر و ننگرهار متصور است.