وزارت دفاع از تصرف دوباره یک قرارگاه نیروهای نظم عامه در ولایت ارزگان پس از دو سال خبر داده است.

mod

این وزارت امروز دوشنبه(20جوزا) با نشر یک خبرنامه گفته است، در نتیجه عملیات مشترک نیروهاى امنیتى و دفاعى کشور به رهبرى نیروهای کوماندو در مرکز ولایت ارزگان، یک قرارگاه نیروهای امن و نظم عامه که از دو سال بدین‌سو در کنترول طالبان قرار داشت، دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است.

وزارت دفاع در مورد تلفات نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در این عملیات چیزی نگفته است.