مقامات محلی شایعات سقوط ساحه خستده ولسوالی فرخار ولایت تخار به دست طالبان را رد کرده اند.

Takhar

دفتر مطبوعاتی ولایت تخار به قل از عبدالرشاد “اصفیا”، ولسوال فرخار می گوید که ساحه خستده فرخار کاملا امن و تحت کنترول دولت است.

اصفیا با رد شایعات مبنی بر تصرف این ساحه به دست طالبان می گوید، طالبانی که برای دو ساعت در دو قریه حضور پیدا کرده بودند، به کمک اهالی ساحه و نیروهای امنیتی با دادن تلفات متواری شدند.

وی در ادامه می گوید که عملیات پاکسازی به استقامت ولسوالی نمک آب در حال پیشروی است.