انجنیر امیر محمد خاکسار از ولایت تخار

انجنیر امیر محمد خاکسار در سال 1361 در مرکز تالقان ولایت تخار بدنیا آمده است.

آقای خاکسار سند لیسانس خود را در بخش انجنیری معدن از دانشگاه جوزجان بدست آورده و قبل از این که وارد پارلمان شود کارمند اداری در دولت بوده است.

آقای خاکسار از قوم ازبیک با آرای مردم ولایت تخار برای بار وارد پارلمان شده و عضویت حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را دارد.

khaksaar

نوریه حمیدی از ولایت بغلان

نوریه حمیدی 35 سال سن دارد و در ولایت بغلان به دنیا آمده است.

بانو حمیدی سند لیسانس خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه حکیم سنایی ولایت بغلان بدست آورده است.

از کاکردهای بانو حمیدی، رییس همبستگی ملی در ولایت بغلان، آمر در یک مکتب خصوصی، رییس شبکه دادخواهی زنان ولایت بغلان و دو دور وکیل در شورای ولایتی بغلان می باشد.

بانو حمیدی از قوم هزاره با آرای مردم ولایت بغلان برای بار اول است که وارد پارلمان شده و عضویت احزاب سیاسی را ندارد. او به طور مستقل از ولایت بغلان کاندیدا بوده است.

nooria hamidi

عبدالرزاق هاشمی از ولایت بغلان

عبدالرزاق هاشمی در سال 1348 در ولسوالی شیخعلی ولایت پروان به دنیا آمده است.

آقای هاشمی دو لیسانس در رشته های اقتصاد و شرعیات دارد و سند ماستری خود را در بخش حقوق بین الملل از دانشگاه پیام نورگرفته است.

آقای هاشمی افسر پیشین وزارت داخله بوده و همچنان موسس دانشگاه میوند می باشد.

عبدالرزاق هاشمی ترک تبار است و برای اولین بار با آرای مردم ولایت بغلان وارد پارلمان شده است.

آقای هاشمی عضویت احزاب سیاسی را ندارد و به طور مستقل از ولایت بغلان کاندیدا بوده است.

abdurazaq hashimi

محمد رسول فاریابی از ولایت فاریاب

محمد رسول فاریابی در سال 1351 در ولایت فاریاب بدنیا آمده است.

آقای فاریابی سند لیسانس خود را در رشته اداره و تجارت بدست آورده و قبل از این که وارد پارلمان شود مصروف تجارت بوده است.

محمد رسول فاریابی از قوم تاجیک با آرای مردم ولایت فاریاب برای بار اول وارد پارلمان شده و عضویت احزاب سیاسی را ندارد و به طور مستقل از ولایت فاریاب کاندیدا بوده است.

rasool faryabi