شرکت برشنا نام هشت بدهکار خود را منتشر کرده که نزدیک به شش میلیون افغانی را بابت استفاده برق شان باید بپردازند.

photo_2019-05-22_18-30-29

این شرکت پس از آن این اقدام را انجام داده که تفاهمنامه‌ی را با دادستانی کل امضاء نموده است.

این فهرست هشت‌نفری شامل افراد برجسته و دولتی نظیر برادر مارشال محمدقسیم فهیم، داماد مارشال محمدقسیم فهیم، زلمی زابلی سناتور کابل در مجلس سنا، لالی حمیدزی عضو پیشین مجلس نمایندگان، حضرت علی عضو کنونی مجلس نمایندگان، مشاور رییس‌جمهور، قوماندان جان‌احمد مشاور رییس اجرایی و حاجی عبدالظاهر قدیر نماینده‌ی پیشین در مجلس نمایندگان می‌شود.

براساس این فهرست، برادر مارشال فهیم مبلغ ۲۴۹ هزار و ۸۰ افغانی، داماد مارشال فهیم مبلغ ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ افغانی، سناتور زلمی زابلی مبلغ ۶۸ هزار و ۱۳۸ افغانی و لالی حمیدزی مبلغ یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۳۹۴ افغانی بابت صرفیه‌ی بل برق از شرکت برشنا قرضدار اند.

همچنان حضرت علی مبلغ یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۵۶۰ افغانی، احمد مبلغ ۶۷ هزار و ۲۴۷ افغانی، قوماندان جان‌احمد مبلغ دو میلیون و ۳۰۹ هزار و ۹۵ افغانی و حاجی عبدالظاهرقدیر مبلغ ۳۸۸ هزار و ۹۵۷ افغانی از شرکت برشنا بابت صرفیه‌ی بل برق‌شان قرضدار اند.