ادامه تنش ها در مجلس نمایندگان/ تصمیم در مورد یک رای جنجالی به فردا موکل شد

تنش ها در پارلمان چهارمین روزش را پشت سر گذاشت و نمایندگان مجلس قرار است فردا در مورد یک رای جنجالی میررحمان رحمانی تصمیم گیری کنند.

admin-ajax

کمیته‌ی ۲۷ نفری که برای حل تنش به میان آمده بر سر کرسی ریاست مجلس نمایند‌گان تشکیل شده بود، امروز چهارشنبه (1جوزا) نتیجه بررسی‌هایش را اعلام کرد.

بر اساس گزارش ها این کمتیه روی یک رأی جنجالی که روز شنبه گذشته باطل اعلام شده بود و آن رآی به نفع میررحمان رحمانی استفاده شده، به نتیجه نرسیده اند.

گزارش شده که قرار است فردا پنجشنبه نمایندگان مجلس بر سریک رای آقای رحمانی در جلسه عمومی رای گیری کنند.

سید عظیم کبرزانی عضو مجلس نمایندگان از هرات در صحبت به خبرنامه این یک رای را برای ریاست مجلس افغانستان سرنوشت ساز خوانده بود.

1 / خرداد 1398
#