کشف یک ذخیره‌گاه بزرگ‌ مهمات در ولایت بلخ

ارتش در شمال از کشف یک ذخیره‌گاه بزرگ‌ مهمات در ولایت بلخ خبر داده است.

photo_2019-05-16_02-15-26

قول اردوی 209 شاهین امروز پنجشنبه (26ثور) گفته است که این ذخیره‌گاه مهمات از روستای ترکمنیه شیرآباد در دهدادی ولایت بلخ بدست آمده است.

قول اردوی شاهین افزوده است از این ذخیر‌ه‌گاه مهمات ۲۴۱ فیر گلوله هاوان بدست آمده و یک تن نیز در پیوند به این ذخیره‌گاه بازداشت شده است.

26 / اردیبهشت 1398
#