مقام های محلی از کشته و زخمی شدن 6 تن از نیروهای امنیتی بشمول یک فرمانده آنان در ولایت زابل خبر داده اند.

photo_2019-05-16_02-27-57

گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل امروز پنجشنبه (26ثور) در صحبت به خبرنامه گفت که شورشیان طالبان شب گذشته در ولسوالی شینکی در منطقه سیوری بر پاسگاه های نیروهای ارتش و پولیس ملی حمله کرده که در آن 3 نیروی پولیس و یک فرمانده کندک عملیاتی کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شده اند.

به گفته سخنگوی والی زابل در این درگیری 7 شورشی طالبان کشته و 13 تن دیگر آنان زخمی شده اند. او تاکید کرد نیروی کمکی به ساحه رسیده و اوضاع نیر در کنترول نیروهای امنیتی قرار دارد.