زهره نوروزی از ولایت کابل

زهره نوروزی در سال 1366 بدنیا آمده و رشته ریاضی را در دارلمعلمین سید جمال الدین افغان و رشته حقوق در یکی از دانشگاه های خصوصی به پایان رسانده است.

خانم نوروزی مدت 12 سال در دو رسانه به عنوان خبرنگار و گوینده کار کرده است.

او رییس موسسه آینده درخشان برای زنان افغانستان و نهاد آغاز نوین که در آن زنان دارای معلولیت را تحت حمایت قرار می دهد، می باشد.

خانم نوروزی از قوم هزاره با آرای مردم ولایت کابل برای بار اول وارد پارلمان شده و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

زهره نوروزی

فاطمه نظری از ولایت کابل

فاطمه نظری فرزند چمن علی در سال 1359 در ولایت کابل بدنیا آمده است.

خانم نظری مکتب را در لیسه چهارقلعه چهاردهی به پایان رسانده و سند لیسانس خود را در سال 1380 در رشته حقوق از دانشگاه کابل بدست آورده است.

از کارکردهای خانم نظری، ریاست امور زنان ولایت میدان وردک، عضو کمیسیون قانون اساسی، موسس دانشگاه رابعه بلخی و رییس انجمن خواهران هاجر می باشد.

فاطمه نظری از قوم هزاره با آرای مردم ولایت کابل برای بار سوم وارد پارلمان شده و در دوره شانزدهم عضو کمیسیون مصئونیت، حقوق و امتیازات مجلس نمایندگان بوده است.

خانم نظری عضویت احزاب سیاسی را ندارد و به طور مستقل از ولایت کابل کاندیدا بوده است.

fatima nazari

جنرال نظیفه ذکی از ولایت کابل

جنرال نظیفه ذکی در سال 1342 در ولسوالی فیض آباد بدخشان بدنیا آمده است.

خانم ذکی مکتب را در لیسه مخفی بدخشی در سال 1360 به پایان رسانده و وارد کورس اکادمی ملی پولیس شد و توانست درجه ژنرالی را بدست بیاورد.

از کارکردهای خانم ذکی، 29 سال فعالیت در وزارت داخله، 15 سال ثارنوال در لوی ثارنوالی و هشت سال رییس شورای زنان لوی ثارنوالی می باشد.

خانم ذکی با آرای مردم ولایت کابل برای بار دوم وارد پارلمان شده و به طور مستقل از ولایت کابل کاندیدا بوده است.

او در دوره شانزدهم عضو کمیسیون امنیت داخلی بوده است.

nazifa-zaki

شینکی کروخیل از ولایت کابل

شینکی کروخیل فرزند غلام حسن در سال 1341 در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل بدنیا آمده است.

خانم کروخیل در سال 1364 زبان انگلیسی را در انستیتوت ملی لسانهای انکشاف یافته در شهر اسلام آباد به پایان رسانده است.

از کارکردهای خانم کروخیل، آموزگار، موسس لیسه شهید ولی خان کروخیل در پاکستان، سرپرست اداره اطفال و زنان بی بضاعت و مسوول تامین ارتباطات مرکز تعلیمی زنان افغان می باشد.

شینکی کروخیل با آرای مردم ولایت کابل برای بار سوم وارد پارلمان شده و در دوره شانزدهم عضو کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک‌ها بوده است.

خانم کروخیل از ولایت کابل به طور مستقل کاندیدا بوده است.

Shinkai-e1510985385838

فوزیه ناصریار از ولایت کابل

فوزیه ناصریار فرزند غلام دستگیر در سال 1349 در ولایت کابل بدنیا آمده است.

خانم ناصریار مکتب را در لیسه عایشه درانی در سال 1363 به پایان رسانده و سند لیسانس را در رشته خبرنگاری در سال 1370 از دانشگاه کابل بدست آورده است.

خانم ناصریار قبل از این که وارد عرصه سیاست شود 20 سال در شرکت افسوتر و شرکت هوایی آریانا فعالیت  کرده است.

خانم ناصریار با آرای مردم کابل برای بار دوم وارد پارلمان شده و در دوره قبلی عضو کمیسیون اقتصاد ملی بوده است. خانم ناصریار به طور مستقل از ولایت کابل کاندیدا بوده است.

fozya-naser-yar