خالد مومند از ولایت لوگر

خالد مومند فرزند حاجی علی محمد در سال ۱۳۶۱ در ولایت لوگر متولد شده است.

 او مکتب ابتدایی را در لیسه حضرت خیل پاکستان به پایان رساند. تعلیمات نیمه عالی را در انستیتوت غضنفر به پایان رساند.

آقای مومند مدرک لیسانس اش را در رشته فارمسی از دانشگاه خصوصی میهن در سال ۱۳۹۴ بدست آورد.

آقای مومند پیش از اینکه وارد پارلمان افغانستان شود در بخش های صحت عامه فعالیت داشت. او مالک یک باب کلینیک و یک باب دواخانه شخصی در کابل بود و در سکتور صحت به مردم خدمات ارایه میکرد.

خالد مومند از قوم پشتون با آرای مردم لوگر برای بار اول وارد پارلمان شده و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

khalid momand

حاجی غلام ولی افغان از ولایت هلمند

حاجی غلام ولی افغان در سال ۱۳۶۵ در ولسوالی ناوه ولایت هلمند متولد شده است.

او در سال ۱۳۸۵ از لیسه خلج فارغ شد. آقای افغان مدرک لیسانس اش در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه خصوصی اراکوزیا در رشته حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی از ولایت هلمند گرفته است.

آقای افغان پیش از اینکه خودش را نامزد انتخابات پارلمانی کند در صفوف ارتش ملی بود و در جزو تام های مختلف وظیفه اجرا کرده است.

آقای افغان از قوم پشتون با آرای مردم ولایت هلمند برای بار اول وارد پارلمان شده و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

ghulam wali afghan

محمد ظفر صادقی از ولایت هلمند

محمد ظفر صادقی در سال ۱۳۳۵ در قریه مرکز ولسوالی نومیش ولایت هلمند متولد شد.

او مکتب ابتدایی را تا صنف هشتم در ولسوالی نومیش ولایت هلمند به پایان رساند. آقای صادقی نخستین بار است که وارد پارلمان افغانستان می‌شود. او پیش از اینکه خودش را نامزد انتخابات پارلمانی کند به فعالیت های تجارتی مشغول بود.

 آقای صادقی عضویت حزب سیاسی را ندارد و مستقلانه وارد پارلمان افغانستان شده است. آقای صادقی می گوید که در تذکره وی قومش تاجیک ذکر شده اما خود را شیعه مذهب و از قوم بنام بشلامی معرفی می کند.

zafar sadeqi