سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان آتش بس فوری شده و گفت که ازدواج اجباری و فروش دختران و خشونت علیه زنان در نتیجه جنگ ها بیشتر شده است.

sima smar

داکتر سیما سمر در همایش “آتش بس برای صلح” امروز پنج شنبه (5ثور) گفت که دو روز بعد افغانستان وارد چهل و دومین سال جنگ خود می شود که به گفته او بیشترین رنج و درد جنگ را مردم این کشور به خصوص زنان کشیده اند. او تاکید کرد که در نتیجه ۴۱ سال جنگ یک افغانستان ویران و فقیر بجامانده است.

خانم ثمر تاکید کرد که آتش بس آزادی بیان را تضمین می کند و می توان خواسته های خود را بهتر مطرح نمود. او در ادامه گفت که آتش بس سبب آزادی گشت و گذار می شود و در نتیجه تفاهم بیشتر ایجاد می گردد.

رییس کمیسیون حقوق بشر با بیان این که زنان به دلیل نا امنی نمی توانند به مراجع عدلی مراجعه کنند، افزود آتش بس مصرف جنگ را کمتر می کند و پول آن برای صحت و تعلیم کودکان افغانستان فراهم می کند.

خانم سمر تصریح کرد که افغانستان در سطح منطقه یکی از کشورهای فقیر می باشد که زمینه کشتار، قاچاق مواد مخدر و انواع جرایم در آن مساعد است به این جهت او از زنان، مادران و خواهران طالبان خواست فرزندان و شوهران شان را نگذارند در جنگ شرکت کنند.