میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف می گوید 17 تفاهم‌نامه همکاری به ارزش بیش از 15 میلیون دالر از سوی این وزارت با نهاد های داخلی و خارجی به امضا رسیده که از ان 77 هزار و 600 دانش‌آموز به گونه مستقیم بهره‌مند خواهند شد.

میرویس بلخی امروز پنج‌شنبه (29حمل) در نشست خبری از امضای هفده تفاهمنامه همکاری به هدف ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزشی با شماری از نهادهای داخلی و خارجی خبر داده گفت: «تفاهم نامه های یاد شده، در روشنایی تعهدات حکومت افغانستان در بخش توسعه معارف صورت گرفته است.»

MOE

بلخی افزود این تفاهمنامه شامل ایجاد صنوف محلی، کورس های کمپیوتر، سواد آموزی، کانکور، و آگاهی دهی در بخش هایی از حفظ محیط زیست و صلح می باشند..

درهمین حال، انوون مینن رئیس موسسه حمایت از کودکان که به نمایندگی از موسسات بین المللی همکار معارف کشور صحبت می کرد، بیان داشت که امضای 17 تفاهمنامه همکاری در بخش معارف، بیانگر حمایت جامعه بین المللی از نظام معارف و کودکان افغانستان می باشد.