مقام‌های وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان می‌گویند که در حال حاضر 358 هزار دانش‌آموز در مدارس دینی افغانستان مشغول فراگیری آموزش‌های دینی می‌باشند.

مولوی عبدالحکیم منیب، سرپرست این وزارت امروز سه‌شنبه (27حمل) در کنفرانس خبری در کابل گفت که «بودجه سال ۱۳۹۸وزارت ارشاد، حج و اوقاف برای مدارس دینی، اضافه تر از بودجه ۱۷ سال گذشته حکومت در این بخش است.»

منیب افزود ایجاد کاهش در هزینه مناسک حج و بلند بردن کیفیت خدمات مراسم حج و هم‌چنان از چاپ کتاب خطبه های نماز جمعه، ارتقای بست های اجیری امامان و خطبأ به بست های رسمی، ترمیم و اعمار ۴۳۹ محراب مسجد و حسینیه در سراسر افغانستان را دستاوردهای یک سال اخیر این وزارت عنوان می‌کند.

abdulhakim munib

به گفته‌ی مقام‌های وزارت ارشاد، حج و اوقاف، این وزارت در سال گذشته ۳۰ هزار حاجی را به حرمین شریفین فرستاده است و هم‌چنان توانسته است که ۸۵ میلیون افغانی در سال گذشته عواید وقفی جمع‌آوری کند.