مقام های محلی از زخمی شدن 12 غیر نظامی به شمول کودکان در انفجار ماین مقناطیسی در هلمند خبر داده اند.

دفترمطبوعاتی ولایت هلمند امروز سه شنبه (27حمل) با نشر یک خبرنامه گفته که حوالی ساعت 7 شب گذشته در نتیجه انفجار یک ماین مقناطیسی در موتری در ولسوالی گرشک این ولایت  12 غیر نظامی را به شمول کودکان زخمی کرده است.

Afghanistan

به گفته دفترمطبوعاتی هلمند در میان زخمی شدگان شش تن آنان کودکان هستند.