مسولین شرکت برشنا از 24 ساعته شدن برق پایتخت خبر داده اند.

kabul afghanistan

شرکت برق ملی افغانستان در عین حال بیان داشته که در سال ۱۳۹۷ با ازدیاد ۱۳۰ ترانسفارمر در شبکه کابل قسمتی از اضافه باری در شهر کابل جلوگیری شده است.

این شرکت اعلام داشته که در نظر دارد در آینده نزدیک مشکل اضافه باری متباقی ترانسفارمرها و لین هایی که از از اصلاح شبکه باز مانده است، رفع نماید.