اشرف غنی رئیس جمهور در “پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی”  ضمن یادآوری از صادارات جلغوزه به چین، گفت که تمام اقلام تولیدی افغانستان باید صادر شود.

آقای غنی تاکید کرد که اکنون بازارهای آذربایجان و امارات متحده عرب برای کالاهای افغانی باز است.

Ashraf Ghani

آقای غنی در ادامه بیان داشت که کار هر سفارت، دیپلومات و وزیر بازاریابی برای محصولات افغانستان است. او تاکید کرد که بدون بازاریابی تغییری در تولیدات افغانستان به میان نمی آید.

غنی در ادامه تصریح کرد که نتیجه این همه به میان آمدن یک حلقه نجیبه است. او گفت که استقلال اقتصادی افغانستان در دست دهاقین، متشبثین و مولدین است.

رییس جمهور نیز از همکاری دولت به منظور محافظت و تقویت بازار داخلی خبر داد.

اشرف‌غنی در بخش دیگری از سخنانش افزود که در هر ولایت افغانستان آرد و گندم وارداتی ارزانتر از تولید داخلی است. او این امر را یک فاجعه خواند. آقای غنی گفت که این وضعیت باید تغییر کند.