چهره‌های منتخب مجلس نمایندگان افغانستان (13)؛ مسیر زندگی 4 نماینده از ولایات فراه، کاپیسا، پکتیکا و پروان

همایون شهیدزاده از ولایت فراه

همایون شهیدزاده فرزند حاجی عبدالبصیر در سال 1369 در ولسوالی لاش جوین ولایت فراه بدنیا آمده است.

آقای شهیدزاده مکتب را در ولسوالی لاش جوین در لیسه ابن یمین جوینی در سال 1387 به پایان رسانیده و دو لیسانس دارد. او لیسانس اول خود را در بخش اداره و پالیسی عامه در سال 1393 از دانشگاه دولتی هرات و لیسانس دوم را در بخش حقوق و علوم سیاسی در سال 1394 از دانشگاه جامی هرات و ماستری خود را از دانشگاه آزاد اسلامی کابل در بخش علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 1395 گرفته است. آقای شهیدزاده فعلا در مرحله تیزس دکتورای علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

فعالیت های آقای شهیدزاده، معلمی، استاد در رشته حقوق و شرعیات در دانشگاه جامی هرات، موسس لیسه خصوصی، کودکستان و مرکز آموزشی عروج در ولایت فراه، وکیل مدافع به مدت دو سال و عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان می باشد.

همایون شهیدزاده افغان بوده و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

آقای شهیدزاده در مورد مشکلات مردم ولایت فراه به خبرنامه گفت: مشکل حاد مردم ولایت فراه ناامنی و مشکلات امنیتی است و مشکل دیگر مردم در ولایت فراه اعمار بند (بخش آباد) است که تا هنوز اعمار نشده و امیدواریم که این بند اعمار شود تا مردم ولایت فراه هم از آب و هم از برق این بند مستفید شوند.

hamayon shahid zada

میرداد خان نجرابی از ولایت کاپیسا

میرداد خان نجرابی فرزند عبدالنبی خان در سال 1343 در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بدنیا آمده است.

آقای نجرابی مکتب را در لیسه غلام حیدر خان در سال1369 به پایان رسانیده و لیسانس خود را در سال 1387 در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل و ماستری را در بخش دیپلوماسی در سال 1391 گرفته است.

آقای نجرابی بیست سال به حیث نظامی در پولیس کشور خدمت کرده و قبل از آن در دوره جهاد در میان مجاهدین جنگیده است. این بار دوم است که آقای نجرابی به پارلمان راه یافته. او در دوره قبلی رییس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بوده است.

آقای نجرابی تاجیک و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

mirdad nijrabi

خالد اسد از ولایت پکتیکا

خالد اسد در سال 1981 در ولایت پکتیکا بدنیا آمده است.

آقای اسد مکتب را در لیسه استقلال ولایت پکتیکا در سال 1382 به پایان رسانیده و لیسانس خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی در سال 1386 و ماستری را در بخش روابط بین الملل گرفته است.

آقای اسد قبل از این که وارد عرصه سیاست شود در شرکت ساختمانی و لوژیستیکی HACC فعالیت می کرد و همچنان عضو هیت مدیره اتاق تجارت ولایت پکتیکا بوده است.

آقای اسد  پشتون و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

khalid asad

صدیق احمد عثمانی از ولایت پروان

صدیق احمد عثمانی فرزند میر محمد عثمان در سال 1331 در ولایت پروان بدنیا آمده است.

آقای عثمانی مکتب را در لیسه نعمان ولایت پروان در سال 1349 و لیسانس خود را در سال 1354 در رشته تعلیم و تربیه در دانشگاه کابل به پایان رسانیده است.

آقای عثمانی قبل از اینکه وارد عرصه سیاست شود، از سال 1355 الی 1369 در معارف افغانستان کار کرد است و بعد از آن در شرکت خصوصی عثمانی شروع به فعالیت نمود. او نماینده مردم ولایت پروان در دوره پانزدهم و شانزدهم بوده است و برای بار سوم است که از ولایت پروان به پارلمان راه یافته است.

آقای عثمانی از سادات/ تاجیک می باشد و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

sediq ahmad osmani