ساهره شریف از ولایت خوست

ساهره شریف فرزند محمد کریم در سال 1340 در ولایت خوست بدنیا آمده است.

بانو شریف از لیسه آریانا در شهر کابل فارغ شده و لیسانس و ماستری را از دانشگاه کابل در بخش تعلیم و تربیه گرفته است.

از تجربه های بانو شریف، عضویت علمی اکادمی علوم افغانستان، معلمی در یک کمپ مهاجرین، مسوول ماهنامه زن افغان، فعالیت در بی بی سی، رییس امور زنان ولایت خوست و استادی در دانشگاه ولایت خوست می باشد.

بانو شریف برای بار سوم به پارلمان راه یافته و در دور پانزدهم عضو کمیسیون معارف و در دوره شانزدهم در کمیسیون معدن و محیط زیست بوده است.

ساهره شریف از قوم پشتون برخاسته و عضویت در احزاب سیاسی ندارد.

sahira-sharif

انجنیر هلمند هلمند از ولایت خوست

هلمند هلمند فرزند مایل در سال 1362 در ولایت خوست بدنیا آمده است.

آقای هلمند لیسه را در ولایت خوست به پایان رسانده است و لیسانس را از دانشگاه کابل در رشته انجنیری سیول و ماستری را از دانشگاه یومف سویس گرفته است.

آقای هلمند از قوم پشتون برخاسته و عضو احزاب سیاسی نمی باشد.

helmand helmand

غفار خان از ولایت خوست

غفارخان فرزند ظاهر خان در سال 1341 در ولسوالی تنی ولایت خوست بدنیا آمده است.

غفارخان لیسانس خود را در بخش پولیس و کریمنال تخنیک  گرفته است.

او قبل از این که وارد عرصه سیاست شود مصروف کارهای شخصی و تجارت بوده و از قوم پشتون برخاسته و عضو احزاب سیاسی نمی باشد.

ghafar khan

ظهیرالدین جان آغا از ولایت بامیان

ظهیرالدین جان آغا فرزند سخی داد در سال 1972 در ولایت بامیان بدنیا آمده است.

آقای جان اغا مکتب را در لیسه ذکور بامیان و لیسانس را در بخش اقتصاد خوانده است.

ظهیرالدین جان آغا قبل از اینکه وارد عرصه سیاست شود مصروف تجارت بوده و از قوم تاجیک برخاسته و عضو احزاب سیاسی نمی باشد.

ظهیرالدین جان آغا در مورد مشکلات مردم بامیان به خبرنامه گفت: جدی ترین مشکل مردم بامیان فقر و بیکاری است که مردم بامیان زیر خط فقر زندگی می کنند اما خوشبختانه در بامیان امنیت وجود دارد و از لحاظ امنیت مردم دچار مشکل نیستند.

zaheer uddin jahn agha