مسعوده کروخی از ولایت هرات

مسعوده کروخی فرزند محمد موسی کروخی در سال 1340 در ولسوالی کروخ ولایت هرات بدنیا آمده است.

تحصیلات بانو کروخی نیمه عالی است، مکتب ایتدایی را در گوهرشاد و لیسه را در لیسه ملی هرات و دارالمعلمین را در ولایت هرات خوانده است.

مسعوده کروخی در بخش های اجتماعی و فرهنگی فعالیت های زیادی را به طور رضاکارانه انجام داده است. بانو کروخی در زمان طالبان، اطفال بی بضاعت را در خانه اش درس می داد و بعد از دوره طالبان در یکی از مکاتب هرات شروع به تدریس کرد و علاوه بر آن به طور نیمه وقت فعالیت های مدنی رضاکارانه را انجام می داد.

بانو کروخی به دلیل فعالیت های اجتماعی و رضاکارانه به مدت یک ماه به بورس رهبری در آمریکا رفت.

دیگر تجربه های کاری بانو کروخی، شرکت در لویه جرگه قانون اساسی، عضو مرکز انکشافی زنان ولایت هرات، مسوول کمیسیون امور زنان مجمع مشارکت ملی و مدنی می باشد.

خانم کروخی برای بار دوم است که در پارلمان راه یافته و در دوره قبلی وکالت خود در کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر فعالیت کرده است.

خانم کروخی از میان اقوام پشتون هرات برخواسته و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

مسعوده کروخی در مورد انگیزه اش برای انتخاب وکالت در پارلمان به خبرنامه چنین گفت: یگانه انگیزه ای که باعث شد نماینده مردم در پارلمان باشم مصونیت ما در قبال گفتار ما بود که مورد پیگرد قرار نمیگیرد و از طرف دیگر فکر می کردم زمانیکه در پارلمان بیایم می توانم از طریق صدا و عملکرد خود جلو بی عدالتی و بی سامانی ها ره بگیریم و کیفیت وزارت ها را از طریق همکاری و هماهنگی بالا ببریم.

Massoda karookhi

کرام الدین رضازاده از ولایت غور

کرام الدین رضازاده فرزند ملا فضل الحق در سال 1349 در مرکز ولایت غور بدنیا آمده است.

آقای رضازاده مکتب را در لیسه سلطان علاوالدین غوری به اتمام رسانیده و در سال 1393 لیسانس خود را از رشته حقوق و روابط بین الملل گرفته است.

تجربه کاری آقای رضازاده، اشتراک در صفوف جهاد و مقاومت، رییس اسناد و ارتباط ولایت غور، مدیر فواید عامه ولایت غور و از سال 1383 الی 1389 به حیث معاون ولایت غور می باشد و در دوره 16 ولسی جرگه نماینده مردم ولایت غور بوده است و برای بار دوم است که به پارلمان راه یافته است.

آقای رضازاده در مورد انگیزه اش برای انتخاب وکالت در پارلمان به خبرنامه گفت: بهترین گزینه ای که برای مردم خدمت کنم و بتوانم کاری را در امورات مختلف انجام بدهم، وکالت در پارلمان بود که می توانم صدای مردم را به گوش مسوولین برسانم.

کرام الدین رضازاده از میان تاجیک ها برخواسته و عضویت احزاب سیاسی را ندارد.

آقای رضازاده از مشکلات مردم چنین گفت: بزرگترین مشکل مردم غور ناامنی است که مردم غور با ناامنی دست و پنجه نرم می کنند و امروزه در اکثر ولسوالی ها مردم استقلالیت ندارند و فقر و بیکاری از دیگر مشکلات مردم غور است.

karim rezazada

صیفوره نیازی از ولایت بلخ

 صیفورره نیازی فرزند غلام علی در سال 1340 در ولایت بلخ بدنیا آمده است.

بانو نیازی در سال 1369 لیسانس خودر را از دانشکده ساینس دانشگاه کابل و دو سال قبل ماستری خود را از بخش حقوق و تجارت از تاجکستان گرفته است.

در تجربه کاری بانو نیازی، استاد و آمر دیپارتمنت ریاضی و فزیک لیسه سلطان راضیه، استاد ریاضی و فزیک و آمر دیپارتمنت در لیسه فاطمه بلخی، استاد ریاضی و فزیک در لیسه سامانیان درشهر دوشنبه تاجکستان،  مدیرانتخابی لیسه سلطان راضیه،  رئیس انتخابی ریاست امور زنان ولایت بلخ،  مسئول اتحاد وهمبستگی زنان مهاجر افغانستان در دوشنبه تاجکستان، اشتراک در لویه جرگه قانون اساسی،تدریس رایگان برای آمادگی کانکور برای کسانی که از صنف دوازدهم فارغ می شدند و نمایندۀ مردم بلخ در دوره های پانزدهم وشانزدهم ولسی جرگه می باشد که برای بار سوم بانو نیازی به پارلمان راه یافته است.

بانو نیازی در دوره های پانزدهم و شانزدهم ولسی جرگه عضو کمیسیون معارف و تحصیلات عالی بوده است.

صیفوره نیازی تاجیک است و عضو حزب جمعیت اسلامی می باشد.

sefora niazi

بانو نیازی در مورد مشکلات مردم بلخ به خبرنامه گفت: مشکلات در سراسر افغانستان وجود دارد اما در همین اواخر ناامنی ها در بلخ افزایش یافته است و همچنان کمبود تشکیل در معارف و دیگر ریاست ها و نبود امکانات صحی در بلخ از جمله مشکلات مردم در ولایت بلخ می باشد اما بلخ نسبت به دیگر ولایت های افغانستان بهتر است.

سید محمد داوود ناصری از ولایت دایکندی

سید داوود ناصری فرزند سید ایوب شاه در سال 1348در قریه کندو ولسوالی کجران ولایت دایکندی بدنیا آمده است.

آقای ناصری دوره ابتداییه را در دایکندی و متوسطه را در ولایت قندهار و صنف دوازدهم را در مکتب البیرونی سید محمد خوانده است.

آقای ناصری لیسانس خود را در حقوق از دانشگاه باختر گرفته است.

سید محمد داوود ناصری از قوم سادات است و عضو حزب محاذ ملی افغانستان می باشد و فعالیت های سیاسی زیادی را انجام داده است و بعد از پدرش کلان قوم بوده و از سال 1385 الی سال 1389 به عنوان سناتور فعالیت کرده و در بخش های قانون سازی و صلح کار کرده است.

اقای ناصری برای بار دوم به پارلمان راه یافته و در دوره قبلی وکالت خود در کمیسیون سمع شکایات بوده است.

sayad dawood nasiri