مقامات محلی از درگذشت محمد آصف معاون ریاست امنیت ملی ولایت هلمند خبرداده اند.

afg hilmand

محمدیاسین خان والی هلمند در صفحه فسبوک اش نگاشته است که دگرمن محمد آصف که در مراسم جشن دهقان در این ولایت زخمی شده بود امروز درگذشته است.

این درحالی است که در مراسم دهقان در ولایت هلمند دو انفجار رخ داد که در نتیجه آن دستکم 31 تن زخمی و 3 تن دیگر کشته شدند.

در میان زخمیان این رویداد مجاهدالله صفاری معاون والی، محمد آصف معاون ریاست امنیت ملی، زلمی الکو ریس زراعت و شماری دیگر از مقامات محلی هلمند نیز شامل بودند.