مقامات محلی هرات گفته اند بزرگترین یتیم خانه افغانستان با هزینه بیش از پنج میلیون دالر از سوی یک تاجر ملی در این ولایت راه اندازی شده است.

herat

دفترمطبوعاتی ولایت هرات با نشر خبرنامه گفته است مجموعه “دارالایتام انصار” که از سوی بشیری یک تن از تاجران ملی در ساحه بیست جریب زمین در جوار آرامگاه پیر هرات ساخته شده، زمینه آموزش و پرورش صد ها تن از کودکان و ایتام را فراهم ساخته است.

والی هرات در جریان بازدید از این یتیم خانه ضمن قدردانی از این تاجر ملی از سایر تجار و شخصیت های خیر خواسته تا در چنین ابتکاراتی سرمایه گزاری نمایند.