دادستانی کل افغانستان گفته است که سه تن از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ، به گونه علنی محاکمه شدند.

photo_2019-03-13_16-17-10

در خبرنامه دادستانی کل که امروز (22 حوت) منتشر شده، آمده است، در این جلسه قضایی، عبدالحلیم، مدیر نمایندگی بانک مرکزی افغانستان، محمدکبیر، آمر زون شمال کابل بانک جدید و محمدکریم، خزانه‌دار نمایندگی بانک مرکزی افغانستان واقع شهرک حیرتان ولایت بلخ، محاکمه شدند.

دادستانی کل افزوده است که بر بنیاد فیصله قضایی این جلسه، عبدالحلیم و محمدکبیر به اتهام اختلاس، طبق قانون جزا، با در نظرداشت کود جزا، هر کدام به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و برگشت دادن  ۲۷ میلیون و ۲۶۶ هزار افغانی محکوم به مجازات شدند.

به گفته دادستانی کل هیأت قضایی این جلسه، محمد کریم را نسبت به نبود دلایل کافی الزام، از اتهام اختلاس برائت داد.