ریاست دفتر رئیس‌جمهور افغانستان با انتشار فرمانی، از تعیین عبدالسمیع حامد، شاعر و فعال مدنی شناخته شده این کشور به حیث مشاور ارشد در امور نوآوری خبر داده است.

arg

در فرمان محمد اشرف غنی آمده است: به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری، در زمینه نوآوری و تقرر محترم داکتر عبدالسمیع حامد در آن بست، با اشتراک‌شان در جلسات کابینه و تمام شوراهای عالی ریاست جمهوری به استثنای شورای امنیت ملی، منظور است.

این در حالی است که پیش از این دکتر سمیع حامد در وظایفی چون مشاور تلویزیون خصوصی طلوع، مشاور انجمن قلم دنمارک، مشاور بنیاد جهانی خانه‌های حقوق بشر و مشاور سازمان جهانی مبارزه با سانسور موسیقی کار کرده ‌است.