ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک مظنون انتحاری و همراه او در ولسوالی سروبی ولایت کابل خبر داده است.

kabul

دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی امروز (10حوت) گفته که نیروهای قطعات خاص این ریاست در عملیات خاص یک فرد انتحاری و انتقال دهنده آن را باالفعل با یک ثوب واسکت انتحاری، یک میل تفنگچه و دو قبضه بم دستی از مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل بازداشت نموده است.

دفتر مطبوعاتی این ریاست افزوده که رحمن الله فرد انتحاری و رازمحمد انتقال دهنده و راهنمای او که توسط بغدادی یکتن از اعضای گروه تروریستی طالبان به آن گروه جذب و آماده حمله انتحاری بالای یک همایش بزرگ مردمی و نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی ولایت کابل گردیده بودند، قبل از رسیدن به هدف شناسایی و بازداشت گردیده اند.