عبدالله عبدالله رئیس اجراییه میگوید زنان به دلیل برداشت‌های افراطی و انحرافی از دین و سنت‌ها، با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌یی روبرو بوده‌اند.

abdullah CEO

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز یک‌شنبه (۱۹حوت) در مراسم گرامی‌داشت از هشتم مارچ  در ارگ گفت که زنان افغانستان در شهرها و روستاها از حقوق اساسی‌شان عدول نمی‌کنند.

عبدالله افزود گرامی‌داشت از روز جهانی زن، به معنای به‌ بررسی گرفتن و ارزیابی وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون، گرفتن درس‌ها و ترسیم راه‌های بهتر برای آینده است.

رییس اجراییه با بیان این که زنان کشور در چهل سال جنگ و خشونت، بیش‌ترین رنج و درد را متقبل شده‌اند گفت با ادامۀ جنگ و خشونت‌ها در کشور بیش‌ترین آسیب متوجه زنان خواهد بود، چنان‌که در چند سال گذشته زنان فعال مدنی، رسانه‌یی و اجتماعی، از پیامدهای جنگ مصئون نبوده‌اند.

رییس اجراییه تأکید کرد که ذهنیت مردم در شهرها و روستاها تغییر کرده و زنان در روستاها نقش ویژه در اقتصاد خانواده‌های شان دارند.