وزارت امور داخله افغانستان از بازداشت شش تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر و قاچاق مشروبات الکولی در ولایت کابل خبر داده است.

photo_2019-02-26_12-32-03

این وزارت افزوده است که پولیس ملی در پیوند به قاچاق مشروبات الکولی، دو تن که مقداری 600 لیتر مشروبات الکولی را در یک موتر نوع کاستر جاسازی کرده بودند، از دروازه پلچرخی شناسایی و بازداشت کرده‌اند.

وزارت داخله هم‌چنان،تصریح کرده است که در پیوند به فروش موادمخدر و مشروبات الکولی، چهارتن همرا با 40 لیترمشروبات الکولی و یک نیم کیلوچرس، طی عملیات‌های جداگانه از مربوطات حوزه‌های چهارم و هفده‌هم امنیتی کابل نیز بازداشت شده‌اند.